Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unapređenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.Uslugu psihosocijalne podrške u Centru Novi Jelkovec mogu primati djeca s teškoćama u razvoju, mlađe punoljetne osobe i odrasle osobe s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima .

Uslugu psihosocijalne podrške u Centru Novi Jelkovec mogu primati djeca s teškoćama u razvoju, mlađe punoljetne osobe i odrasle osobe s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima.

Multidisciplinarnim pristupom i individualizacijom programa korisnicima omogućen je suvremeni pristup u radu  koji podrazumijeva uključivanje stručnjaka različitih profila kako bi se doprinijelo cjelokupnom razvoju djeteta. Stručni tim Centra Novi Jelkovec čine socijalni radnik, rehabilitator, psiholog, logoped, fizioterapeut, radni terapeut, socijalni pedagog i medicinska sestra. Svaki stručnjak sa svog područja utječe na određeni segment razvoja uvažavajući interese, sposobnosti, znanja , vještine i potrebe korisnika. Od izuzetne je važnosti i uključivanje obitelji, kao ravnopravnog partnera u cijelom procesu.

Aktivnosti psihosocijalne podrške koji se provode u Centru Novi Jelkovec:

  • Odgoj i edukacijska rehabilitacija
  • Vježbe svakodnevnih vještina
  • Psihološka podrška
  • Socijalna rehabilitacija
  • Socijalno-pedagoška podrška
  • Socijalni rad

Način ulaska u program:

  1. Roditelj/skrbnik ponosi Zahtjev nadležnom Centru za socijalnu skrb
  2. Timska procjena stručnjaka Centra Novi Jelkovec
  3. Komisija za prijem i otpust korisnika
  4. Uputnica ili Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb