Usluge organiziranog stanovanja pružaju se u pet stambenih jedinica na adresi Brune Bjelinskog 9 – 17. Smještajni kapacitet jedne stambene jedinice je maksimalno 5 korisnika, ukupnog kapaciteta za  25 korisnika. Prostori su u potpunosti prilagođeni osobama s tjelesnim invaliditetom, visokog standarda i funkcionalnosti. Sveobuhvatnu 24- satnu podršku korisnicama pružaju 25 viših asistenata i 2 njegovatelja.

Obzirom na visoke standarde prostora i opreme Centra osobama s tjelesnim invaliditetom omogućeno je korištenje vlastitih sposobnosti i potencijala. Stručnu i savjetodavnu podršku korisnicima pruža multidisciplinarni tim.

Korisnicima organiziranog stanovanja se sukladno individualnim interesima, sposobnostima i mogućnostima osiguravaju osnovne životne potrebe, briga o zdravlju, kao i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Organizacija kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih i radnih aktivnosti provodi se u svrhu očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja, razvijanja ili održavanja pojedinih vještina korisnika organizacijom edukativnih predavanja i izložbi, odlascima na manifestacije, koncerte, kino, kazalište, knjižnicu, bazen, kao i  aktivnostima u terapijskom vrtu, sportskim igrama ili izletima.

Osnaživanje korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba provodi se kroz aktivnosti u kućanstvu (briga o zdravlju, kulinarske radionice, spremanje, nabavka namirnica).

Stvaranje, održavanje i širenje odnosa s drugim ljudima potiče se kroz uključivanje u aktivnosti koje proizlaze iz zajedničke suradnje s lokalnim dionicima iz uže i šire zajednice. Promiče se suradnja sa udrugama civilnog društva i drugim ustanovama koje skrbe o osobama s invaliditetom.

 

Način ulaska u program:

  1. Zainteresirana osoba ili njegov roditelj/skrbnik ponosi Zahtjev nadležnom Centru za socijalnu skrb
  2. Timska procjena stručnjaka Centra Novi Jelkovec
  3. Komisija za prijem i otpust korisnika
  4. Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb