Centar Novi Jelkovec je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb.

Osnovana je sa ciljem pružanja socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.

centar novi jelkovec

Centar je osnovan 2017. godine kao primjer socijalne integracije i inovacije, odnosno kao mjesto gdje se na jednom prostoru integriraju usluge u zajednici,  gdje se osobama s invaliditetom omogućava aktivno uključivanje u život zajednice i samostalno/neovisno življenje.

U Centru se pružaju usluge organiziranog stanovanja za osobe s tjelesnim invaliditetom, usluge rana razvojne podrške i psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama u razvoju.

centar novi jelkovec

Misija i vizija

Pružanjem socijalnih usluga za osobe s invaliditetom želi se postići aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu kao i unaprjeđenje njihove kvalitete života i kvalitete života njihovih obitelji. Korisnici se osnažuju u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te im se žele osigurati isti uvjeti života poput onih u vlastitom domu.

Ustanova predstavlja socijalnu inovaciju u području rehabilitacije osoba s invaliditetom kroz njihovo aktivno uključivanje u život zajednice i samostalno življenje. Na ovaj način omogućava im se socijalna integracija, ali i individualizacija potreba i mogućnosti. Željeni rezultat ovoga procesa je socijalna kohezija od koje će imati koristi korisnici usluga, ali i zajednica.

Cilj je širenje djelatnosti uz razvijanje različitih oblika podrške i izvaninstitucionalnih modela skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici kroz partnerstvo između korisnika, obitelji/skrbnika i pružatelja usluga s naglaskom na osposobljavanju i podršci svakodnevnog življenja.

Preuzmite brošuru o Centru (PDF)