Centar Novi Jelkovec je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb.

Osnovana je sa ciljem pružanja socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.

centar novi jelkovec

Centar Novi Jelkovec u svojim novouređenim prostorima pruža uslugu organiziranog stanovanja i uslugu poludnevnog / cjelodnevnog boravka odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem.

Uz timsku podršku stručnih radnika, osobe s invaliditetom maksimalno se uključuje u život lokalne zajednice te se potiče njihovo neovisno življenje uz potporu.

Zadovoljavajući visoke standarde, osobama s tjelesnim oštećenjem omogućuje se potpuno iskorištavanje njihovih sposobnosti i potencijala, socijalna integracija u zajednicu, kao i individualizacija potreba i mogućnosti.

centar novi jelkovec

Kroz organizirano stanovanje osobe s tjelesnim oštećenjem osnažuju se u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te im se osiguravaju uvjeti života poput onih u vlastitom domu. Pružanjem usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka, organizacijom raznih aktivnosti želi se potaknuti aktivno uključivanje u zajednicu kao i unaprjeđenje kvalitete života osoba s tjelesnim oštećenjem i članova njihovih obitelji.

Multidisciplinarnim pristupom u radu s korisnicima i razvojem mreže izvaninstitucijskih usluga u zajednici povezujući  odgojno-obrazovne, kulturne i sportske ustanove, kao i udruge koje djeluju u zajednici, Centar postaje primjerom socijalne inovacije.