Planovi i izvješća

Plan nabave za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Bilješke obr. 12-2020.

Rebalans Financijskog plana za 2021. godinu

II. izmjena plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2022.

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Godišnji financijski izvještaj 01.01.02021.-31.12.2021.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2021.

Referentna stranica (ovjerena) GFI 2021.

Pregled poslovanja siječanj-lipanj 2022.

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022.

Prijedlog financijskog plana 2023. – 2025.

Godišnji financijski izvještaj PK 2022.

Bilješke GFI 2022.

Popratna dokumentacija uz GFI

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. I izmjena

Plan nabave za 2023. II izmjena

Plan nabave za 2023. III izmjena

Plan nabave za 2024. godinu 

Plan nabave za 2024. godinu I izmjena

Financijski plan i pregled poslovanja za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023.

Bilješke uz financijska izvješća od 01.01. – 30.06.2023. 

Polugodišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Rebalans financijskog plana za 2023. godinu

Obrazloženje rebalansa za 2023. godinu

Obrazloženje izvršenja proračuna 01.01. – 30.06.2023.

Izvjestaj-o-izvrsenju-Financijskog-plana-za-razdoblje-1.1.-30.6.2023..-1-1.xls

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara, te načinu ispravka vrijednosti

II izmjena Financijskog plana za 2023. – 2025. godinu

Obrazloženje II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. sa projekcijama za 2025. – 2026. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Obrazloženje GFI za 2023. godinu

Transparentnost – troškovi siječanj 2024. godine

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Transparentnost – troškovi veljača 2024. godine

Transparentnost – troškovi ožujak 2024. godine